Vinyasa Flow Dla Zaawansowanych - Pakiet #1

  • Poziom: Zaawansowany
Write your awesome label here.
Opis kursu
Zestaw dziesięciu praktyk vinyasa flow na poziomie zaawansowanym o długości od 45 go 65 minut. Praktyki są dla każdego, kto ma co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w praktyce vinyasa flow.
  • Czas trwania: 10 godzin

Praktyki w ramach kursu

Meet the instructor

Patrick Jones

Patrick Jones is a content marketing professional since 2002. He has a Masters Degree in Digital Marketing and a Bachelors in Education and has been teaching marketing strategies for over 15 years in Chicago. Patrick enjoys teaching all levels and all ages. He looks forward to sharing his love of building meaningful and effective content with all students to develop their marketing abilities.
Patrick Jones - Course author
Created with